تلفن اصلی:
+98 (41) 14328835
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امجدی
تلفن‌های دیگر +98 (914) 1164579
فکس +98 (41) 14219342
آدرس پستی

35 متری آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، 30متری سوم

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه