تلفن اصلی:
+98 (262) 3435800
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ترکستانی
تلفن‌های دیگر 3435800
فکس 3435800
آدرس پستی

شهرک صنعتی صفادشت، خیابان فروردین، نبش خیابان هفتم غربی

کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه