تلفن اصلی:
+98 (351) 7272446
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید شهسوارفرد
تلفن‌های دیگر 7272446
فکس 7272446
آدرس پستی

شهرک صنعتی خزرآباد، بلوار ابریشم، جنب میدان اول، ابتدای جاده گمرک

کلید واژه‌ها   

تولید ورق‌و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه