تلفن اصلی:
+98 (21) 66282130
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر احمد حاتمی
تلفن‌های دیگر 66282130 / 6628207
فکس 66282130 / 6628207
آدرس پستی

کیلومتر 16 جاده قدیم کرج، خیابان آکام فلز

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه