تلفن اصلی:
+98 (242) 5284460
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 5284460
فکس 5284460
آدرس پستی

کیلومتر7 جاده ابهر به تاکستان، شهرک صنعتی نورین، پشت شرکت پرسیگاز، صنایع بسته‌بندی کارتن ابهر

کد پستی 4561188688
کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه