تلفن اصلی:
+98 (511) 6584228
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا محمدی
تلفن‌های دیگر 6584228 / 6579763
فکس 6584228 / 6579763
آدرس پستی

ابتدای بزرگراه آسیایی، ساختمان صدرا، طبقه سوم، واحد 36

کلید واژه‌ها    

طراحی بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه