تلفن اصلی:
+98 (21) 88723148
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88723148 / 88725686
فکس 88723148 / 88725686
آدرس پستی

خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 10، طبقه دوم شرقی

کلید واژه‌ها  

انواع چیلرهای صنعتی، چیلرهای مرکزی جهت پروژه‌های تولیدی بزرگ


شرکت‌های مشابه