تلفن اصلی:
+98 (21) 88053074
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وارتانیان
تلفن‌های دیگر 88053074
فکس 88053074
آدرس پستی

اسلامشهر ،روبروی شهرک قائمیه ، شرکت لبنیات میهن ،برسد به دست میرزاخانی

کد پستی 4951633169
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

اولین تولیدکننده کاغذهای چند لایه و اسپتیک در ایران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه