تلفن اصلی:
+98 (124) 4332830
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدمهدی محمدی
تلفن‌های دیگر 4332830
فکس 4332830
آدرس پستی

کیلومتر10 جاده تهران، شهرک صنعتی شبل، فاز1، کارخانه مازرون فوم قائم

کد پستی 88166-47831
کلید واژه‌ها   

تولید انواع جعبه‌های فومی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه