تلفن اصلی:
+98 (21) 88328641
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داریوش محمدی بازرگانی
تلفن‌های دیگر 88328641
فکس 88328641
آدرس پستی

خیابان مطهری، پلاک192، طبقه اول

کلید واژه‌ها  

بازرگانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه