تلفن اصلی:
+98 (321) 3233440
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجتبی رحمتی
تلفن‌های دیگر 3233440
فکس 3233440
آدرس پستی

خیابان انقلاب اسلامی، کوچه شهید کیفر، پلاک5

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه