تلفن اصلی:
+98 (851) 2442162
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جناب محمدجوکار
تلفن‌های دیگر 2442162 / 2231589
فکس 2442162 / 2231589
آدرس پستی

خیابان پارک، روبروی بیمارستان فخریه، برسد به دست جناب محمد جوکار

کلید واژه‌ها   

تولیدی کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه