تلفن اصلی:
+98 (21) 88320926
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پیشعلی
تلفن‌های دیگر 88320926
فکس 88320926
آدرس پستی

خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، کوچه یکم، پلاک 3، طبقه 2

تلفن کارخانه 23-56537620 (021)
آدرس کارخانه

شورآباد، جاده واوان، خروجی 71، خیابان ایران زمین، تقاطع پارس هنر

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه