تلفن اصلی:
+98 (351) 7233420
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدجواد علیخانی
تلفن‌های دیگر 7233420
فکس 7233420
آدرس پستی

بلوار آزادگان، خیابان خورشید 47

کد پستی 8917353198
کلید واژه‌ها  

صادرات-واردات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه