تلفن اصلی:
+98 (21) 77961037
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد سمیعی (صاحب امتیاز)
تلفن‌های دیگر 77961037 / 77456731 / 77240690
فکس 77961037 / 77456731 / 77240690
آدرس پستی

میدان رسالت، ابتدای خیابان مدنی، کوچه علی بخشی، پلاک 18، زنگ تکی سمت چپ

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

ماهنامه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه