تلفن اصلی:
+98 (352) 7235968
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7235968
فکس 7235968
آدرس پستی

خیابان صدرآباد، کوچه 103، پلاک2

کلید واژه‌ها   

تزریق پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه