تلفن اصلی:
+98 (21) 88515015
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خلفی
تلفن‌های دیگر 88515015
فکس 88515015
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 8، پلاک 17

کلید واژه‌ها   

کارتن سازی


شرکت‌های مشابه