تلفن اصلی:
+98 (584) 2234560
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هاشمیزاده
تلفن‌های دیگر 2234560
فکس 2234560
آدرس پستی

کیلومتر 17 جاده بجنورد-مشهد، سایت صنعتی پتروشیمی خراسان

کد پستی 94155
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها     

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه