تلفن اصلی:
+98 (661) 2211775
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2211775 / 8225420
فکس 2211775 / 8225420
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، پاساژ رضا، طبقه سوم

آدرس کارخانه

بازارچه مرزی، غرفه شماره2

کلید واژه‌ها     

واردات و صادرات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه