تلفن اصلی:
+98 (352) 3765747
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدجلیل فانی
تلفن‌های دیگر 3765747
فکس 3765747
آدرس پستی

خیابان سیدمحمد کاظم یزدی، کوچه شهید فانی (40 نصر)، درب ششم، سمت راست

کد پستی 96678-89177
کلید واژه‌ها   

تولید و بسته‌بندی انواع روغن موتور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه