تلفن اصلی:
+98 (21) 88100954
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ربیعی
تلفن‌های دیگر 88100954 / 88100953 / 88717084
فکس 88100954 / 88100953 / 88717084
آدرس پستی

خیابان وزرا، خیابان بیستم، پلاک 27، واحد 1

پست الکترونیک ‌‌[email protected] و [email protected]

طراحی بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه