تلفن اصلی:
+98 (21) 33115815
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا منافی
تلفن‌های دیگر 33115815
فکس 33115815
آدرس پستی

خیابان سعدی جنوبی، روبروی ساختمان سینگر، جنب بانک تجارت، پلاک 399

کلید واژه‌ها   

ماشین سازی


شرکت‌های مشابه