تلفن اصلی:
+98 (261) 4483342
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امین پور
تلفن‌های دیگر 4483342
فکس 4483342
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، بین خیابان کسری و میدان سپاه، برج طاق کسری، طبقه 7

کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه