تلفن اصلی:
+98 (21) 56232108
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جوادیان
تلفن‌های دیگر 56232108
فکس 56232108
آدرس پستی

شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن 8

کلید واژه‌ها   

کارتن و ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه