تلفن اصلی:
+98 (71) 43416754
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا نطاق
فکس +98 (71) 43416753
آدرس پستی

فارس، مرودشت، شهرک صنعتی فتح آباد

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید انواع شیشه های بطر و جار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه