تلفن اصلی:
+98 (21) 77310770 ~1
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خسرو تقی پور
فکس 66710979
آدرس پستی

تهران - دماوند - خ. سازمان آب - 15 متری نیلی - پ. 33

کد پستی 11456
تلفن کارخانه +98 (21) 77310557
فکس کارخانه +98 (21) 77311261
آدرس کارخانه

تهران، جاده آبعلی، خیابان سازمان آب (شهید نشوه)، 15متری نیلی، پلاک33

عکس برگردان برای صنایع شیشه و چینی و سرامیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه