تلفن اصلی:
+98 (511) 8426728
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قرایی
تلفن‌های دیگر 8426728
فکس 8426728
آدرس پستی

خیابان احمد آباد، روبروی بلوار غفاری، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد131

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه