تلفن اصلی:
+98 (535) 7221919
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر فرشته غفاری
تلفن‌های دیگر 7221919
فکس 7221919
آدرس پستی

میدان غدیر، دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره6

کلید واژه‌ها     

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه