تلفن اصلی:
+98 (31) 32232123
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید هادیپور
فکس +98 (31) 32237397
آدرس پستی

جاده نجف آباد، گلدشت، بلوار ابوذر، خیابان سعدی غربی

کد پستی 8583177741
پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (913) 2269895

نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه