تلفن اصلی:
+98 (31) 35721021
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسماعیل اکبری مقدم
فکس +98 (31) 35721020
آدرس پستی

اصفهان منطقه صنعتی جی، خیابان یکم، فرعی چهاردهم، پلاک 182

پست الکترونیک [email protected]

تولید کننده محصولات PET

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه