تلفن اصلی:
+98 (262) 3434311
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3434311 / 3434727
فکس 3434311 / 3434727
آدرس پستی

صفا دشت، بلوار امام خمینی، نرسیده به مخابرات مرکزی، پلاک58

کلید واژه‌ها   

کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه