تلفن اصلی:
+98 (21) 44804383
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس کامبیز قاسمی جوکار
تلفن‌های دیگر 44804383
فکس 44804383
آدرس پستی

خیابان 15خرداد، جنب پله نوروزخان، پاساژ بوذر جمهری، پلاک 3

کلید واژه‌ها    

عرضه کننده فیلم استرج صنعتی (پالتیک) و عرضه کننده فیلم استرج غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه