تلفن اصلی:
+98 (21) 33904786
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کرداوغلی آذر
تلفن‌های دیگر 33904786 / 33905019 / 33912201
فکس 33904786 / 33905019 / 33912201
آدرس پستی

خیابان15 خرداد، روبروی پله نوروزخان، کوچه همایون، کوچه جارچی باشی، مجتمع نور، همکف پلاک11

کلید واژه‌ها    

عرضه انواع فویل سیلهای pp، ps چاپی و ساده عرضه انواع لفافهای بسته‌بندی لامینه و کاغذ پلیاتیلن، لفافهای چند لایه بسته‌بندی مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، شیمیایی، انواع پاکت در ابعاد مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه