تلفن اصلی:
+98 (41) 32466479
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی افزونی
تلفن‌های دیگر +98 (41) 32466480 / 32466478
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه +98 (41) 32466074 ~ 6
فکس کارخانه +98 (41) 32466073
آدرس کارخانه

جاده مرند، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی

– پاکت اسلیم با حجم های 200 ، 1000 میلی لیتر – پاکت بیس با حجم 200 ، 1000میلی لیتر – پاکت سه گوش با حجم 200 میلی لیتر – پاکت سه گوش اسلیم با حجم 200 میلی لیتر –درب پلاستیکی ( ری کپ )  نوار استریپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه