تلفن اصلی:
+98 (511) 3920855
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر خلیل بهزاد
تلفن‌های دیگر 3920855 / 3920883
فکس 3920855 / 3920883
کلید واژه‌ها   

صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه