تلفن اصلی:
+98 (561) 2255052
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی مسگرپور طوسی
تلفن‌های دیگر 2255052
فکس 2255052
آدرس پستی

شهرک صنعتی فاز 2، بلوار همت، همت 5

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی قند و خشکبار و زعفران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه