تلفن اصلی:
+98 (131) 4243501
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل روح‌اله منصف شکری
تلفن‌های دیگر 4243501
فکس 4243501
آدرس پستی

میدان انتظام، کوچه نظام پزشکی، پارک علم و فناوری

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

فرآوری و تحقیقات سلولز کاغذ و کارتن، تولید خمیر کاغذ از ساقه9 برنج جهت تولید انواع کاغذ و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه