تلفن اصلی:
+98 (831) 8379223
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 8379223
فکس 8379223
آدرس پستی

22 بهمن، میدان17 شهریور

تلفن کارخانه 30-2333929 (0831)
آدرس کارخانه

کرمانشاه، شهرک صنعتی فرامان

کلید واژه‌ها   

تولید و چاپ انواع فرمهای کامپیوتری بهم پیوسته و منفصل در غرب کشور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه