تلفن اصلی:
+98 (21) 88005286
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا مرتضوی
تلفن‌های دیگر 88005286 / 88333552
فکس 88005286 / 88333552
آدرس پستی

خیابان امیرآباد شمالی، کوچه خسروی، پلاک77، طبقه دوم شمالی

کلید واژه‌ها   

دستگاه‌های چسب زنی کارتن و کارتونیک


شرکت‌های مشابه