تلفن اصلی:
+98 (71) 7743057
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا روشن نهاد
تلفن‌های دیگر 7743057 / 7743668
فکس 7743057 / 7743668
آدرس پستی

اول بلوار عدالت، سمت راست، بعد از بانک رفاه، فروشگاه جنرال الکتریک

کد پستی 7176683795
آدرس کارخانه

شیراز ،شهرک صنعتی بزرگ ،بلوار صنعت ، میدان کوشش ،خیابان کوشش جنوبی ،خیابان 117 ،آخرین کارگاه سمت راست

کلید واژه‌ها    

طراح و سازنده ماشین آلات، ‌قالب های pet

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه