تلفن اصلی:
+98 (21) 88023787
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسماعیل محمدی
فاکس +98 (21) 88023787
آدرس پستی

خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، جنب بانک تجارت، پلاک32، واحد7

تولید کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه