تلفن اصلی:
+98 (21) 33562044
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود کرامتی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33501754
فکس +98 (21) 33562044
آدرس پستی

تهران-تهران-منطقه 12-خیابان 15خرداد شرقی - روبروی مسجد امام حسن ( ع ) - پلاکـ 227

کد پستی 1119858418

تولید کننده کارتنEفلوت، Bفلوت، سه لایه، پنج لایه و جعببه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه