تلفن اصلی:
+98 (21) 55616889
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا کرکوند
تلفن‌های دیگر 55616889
فکس 55616889
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، کوی مسجد جامع، پاساژ ضیایی، همکف24

کلید واژه‌ها    

تولید پاکت و جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه