تلفن اصلی:
+98 (21) 88437566
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید متواضع
تلفن‌های دیگر 88437566 / 88439704
فکس 88437566 / 88439704
آدرس پستی

انتهای خیابان استاد حسن بنا جنوبی، پایین تر از رودخانه، روبروی بانک سپه، شماره 59

کلید واژه‌ها   

افست دو ورقی چهار رنگ مجهز به خشک کنIRو فول آپشن، افست دو ورقی تک رنگ، یووی فول اتو ماتیک، ماشین برش دهانه 115 سانتی متر، چاپ اسکرین


شرکت‌های مشابه