تلفن اصلی:
+98 (21) 88963232
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود کریمی
تلفن‌های دیگر 88963232
فکس 88963232
آدرس پستی

خیابان کارگر شمالی، مقابل خیابان قدر، پلاک177

کلید واژه‌ها   

افست دو ورقی تک رنگ، لترپرس، ماشین برش دهانه115 سانتی متری


شرکت‌های مشابه