تلفن اصلی:
+98 (411) 6578329
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا زمانی
تلفن‌های دیگر 6578329
فکس 6578329
آدرس پستی

کیلومتر 7 جاده تبریز-تهران، اول خیابان درمانگاه، پلاک4

کلید واژه‌ها   

سازنده ماشین فلکسو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه