تلفن اصلی:
+98 (21) 77885244
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصر قدیانی
تلفن‌های دیگر 77885244 / 2586077
فکس 77885244 / 2586077
آدرس پستی

کیلومتر 20 جاده آبعلی، سیاه سنگ، نبش دانش 9

کلید واژه‌ها  

تولید کننده پریفورم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه