تلفن اصلی:
+98 (351) 7256173
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود لسان
تلفن‌های دیگر 7256173
فکس 7256173
آدرس پستی

خیابان مطهری، روبروی دفترخانه اسناد رسمی شماره22، طبقه فوقانی گل فروشی مینیاتور

کلید واژه‌ها  

تولید کننده بطری های pet

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه