تلفن اصلی:
+98 (21) 33140447
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید ریاحیزاده
تلفن‌های دیگر 33140447
فکس 33140447
آدرس پستی

خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، پل سوم، کوچه ششم، پلاک 19

کلید واژه‌ها   

تولید کننده انواع بطری pet، شرینک لیبل و لیبل opp

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه