تلفن اصلی:
+98 (511) 5410100
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید قوچانیفر و مهدی بهنام‌فر
تلفن‌های دیگر 5410100
فکس 5410100
آدرس پستی

شهرک صنعتی توس، فاز یک، انتهای بلوار صنعت، خیابان سیزدهم، قطعه 277

کلید واژه‌ها  

تولید انواع قوطی فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه